Tjänster

Vi riktar oss till såväl företag som privatpersoner.

Bygg

Totalentreprenad, Ny/tillbyggnad, Garage, Kök, Fönster, Uterum, Altaner, Möbler, Finsnickerier, m.m.

Anläggning

Markplanering, Grunder, Vatten/Avlopp, Grunddräneringar, Vägar, Uppfarter, Stensättningar, Pooler, m.m.

Trädgård

Utemiljöer, Planteringsytor, Gräsmattor, Tädgårdsdammar, Vattenfall, Staket, m.m.

Målning

Invändig målning, Utvändig målning, Tapetsering, m.m.

Fastighetsskötsel

Gräsklippning, Trädbeskäring, Rensning av hängrännor, Målning, Snöskottning, m.m.

Maskinpark

Grävmaskiner, Hjullastare, Dumprar, m.m.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss.

Adress
Skeke 26
75596 Uppsala

E-post
info@ut-ab.com